Preces garantija

Visām precēm tiek nodrošināta ražotāja / izplatītāja garantija, kuras ilgums ir no 2 līdz 5 gadiem. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt www.1clix.eu menedžerim. Ja precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju. Pirms preces nodošanas remontā parūpējies par datu drošību, garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

 

Atteikuma tiesības

 • LR Noteikumi par distances līgumu nosaka, ka pircējam ir tiesības atteikties no distances līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam (uz juridiskām personām likums neattiecas).
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu, nelietotām. Tātad, ar plēvēm, ar nesabojātu iepakojumu, bez skrāpējumiem.
 • Piegādes izmaksas par preci netiek atgrieztas.


Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības:

 • 14 dienu laikā saskaņā ar LR likumu ar preci iepazīties, kas nenozīmē preci lietot, t.sk., noņemt aizsargplēves, bojāt vai iznīcināt preces iepakojumu un lietošanas pamacības;
 • uz bezmaksas remontu vai ierīces apmaiņu, ja iegādātajai precei ir atklājies rūpniecisks defekts;
 • uz remontējamas preces glabāšanu 3 mēnešu pēc remonta veikšanas. Pēc minētā laika termiņa notecējuma servsa centrs neuzņemas materiālo atbildību par preci.

Par preces neatbilstību nevar tikt uzskatīt defekti, kas radušies šādus gadījumos:

 • ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments;
 • ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, saprātīga piesardzība vai drošības nosacījumi;
 • ja elektroniskajām ierīcēm ir redzami mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvis šķidrums, kodīgas vielas vai svešķermeņi;
 • ja ir bojāta garantijas plombe vai veikts nesankcionēts preces remonts;
 • ja izstrādājuma sērijas numurs ir mainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
 • ja ir pielietotas nestandarta barošanas vai uzlādes ierīces, piederumi vai rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kartridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai un minētie apstākļi izraisījuši bojājumu;
 • ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu audio vai video kasešu, CD un DVD disku izmantošana;
 • ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem stāvas padeves un telekomunikāciju tīkla standartiem, darabas stihijas, operētājsistēmu vīrusi, svešķermeņi, insekti, mitrums vai kodīgas vielas;
 • ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām, sadzīves, ģimenes vajadzībām ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
 • ja velosipēdi tikuši izmantoti sacensībām, akrobātiskiem trikiem, pārgalvīgai braukšanai un pielīdzināmām darbībām.

Pārdevējs:

 • neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti, kad bojājumi radušies katlakmens nosēdumu dēļ;
 • neatbild par bojājumiem, kuri radušies elektriķīmisku strāvas avotu izmantošanas dēļ, programmnodrošinājuma, izejmateriālu vai distošu materiālu vai detaļu (toneri, kārtridži, disketes, CD/DVD diski, matricas, akumulatori, baterijas u.c.) nolietojuma dēļ;
 • neatbild par bojājumiem, kas radušies, mēbelēs iebūvējot tehniku, kura tādam mērķim nav paredzēta;
 • neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citu datu nesēja datu saglabāšanu iespējamo defektu novēršanas laikā;
 • neatbild par lietotāja un trešo personu zaudējumiem, kas radušies, lietotājam izmantojot iegādāto preci neatbilstoši lietošanas instrukcijai vai tā patiesajam izmantošanas mērķim;
 • drīkst, saskaņā ar LR likumu, nepieņemt preci atpakaļ un atgriezt līdzekļus, ja skaidri novērojamas preces lietošanas sekas pirmo 14 dienu laikā.


  Noteikumi par distances līgumu

  Patērētāju tiesību aizsardzības likums
Interneta veikals 1clix.euInformatīvais tālrunis: +371 20609997, +371 24504091
VISAS PRECES